جدیدترین اخبار و مقالات بزرگترین تلسکوپ جهان

تقریبا تمامی تلسکوپ های نجومی برای متمرکز کردن نور، به جای عدسی از آینه‌ها استفاده می‌کنند. چرا که ساختن یک سطح که تا جای ممکن صاف و صیقلی باشد بر روی آینه آسان تر است. همچنین آینه‌ها، بالاخص درون آنها از لحاظ اپتیکی کاملا بی‌عیب هستند.

کشور چین، ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان که برای کشف حیات موجودات بیگانه طراحی شده را به پایان رساند. اگر حیات موجودات بیگانه حقیقتا وجود داشته باشد، پس این تلسکوپ رادیویی عظیم الجثه قطعا آن را پیدا می کند. سازندگان این تلسکوپ بعد از سالها تلاش، آخرین قطعه ی این تلسکوپ کروی و منفذ دار 500…