جدیدترین مطالب تاکسی پرنده

تاکسی پرنده ، جاده‌های هوایی و مسافرت با آنها شاید بیشتر شبیه به فیلم‌های علمی‌ تخیلی مربوط به چند صد سال آینده باشد. چنین ایده‌ای شاید در عصر حاضر چندان عملی به نظر نیاید و رنگ و بوی واقعیت نداشته باشد، اما این نظر چندان هم درست نیست.

تاکسی پرنده خودران آینده صنعت حمل و نقل دبی را دگرگون خواهد کرد. این تاکسی‌های پرنده خودران که به اختصار AAT نامیده می‌شوند، اولین سرویس تاکسی های پرنده خودران در جهان خواهند بود.

دبی شهری است که فعالیت‌های متعدد آن برای تبدیل شدن به شهری آینده نگر را همه شنیده‌اند. در ماه فوریه، مسئولین این شهر با همکاری استارتاپ Volocopter، برنامه‌ای برای راه اندازی سرویس تاکسی های پرنده دبی تنظیم کردند. این برنامه در ماه ژوئن به‌روزرسانی شد، و هم اکنون، با همکاری و سرمایه گذاری 25 میلیون…