جدیدترین مطالب تاکسی پرنده

پرواز آزمایشی تاکسی پرنده ولوکوپتر با موفقیت انجام شد. این تاکسی پرنده در اصل یک هلیکوپتر برقی است که به کمک علم رباتیک هدایت می‌شود.

تاکسی پرنده ، جاده‌های هوایی و مسافرت با آنها شاید بیشتر شبیه به فیلم‌های علمی‌ تخیلی مربوط به چند صد سال آینده باشد. چنین ایده‌ای شاید در عصر حاضر چندان عملی به نظر نیاید و رنگ و بوی واقعیت نداشته باشد، اما این نظر چندان هم درست نیست.

صفحه 1 از 2