;

جدیدترین اخبار و مقالات تلسکوپ فضایی هابل

کری خوانی هابل برای جیمز وب با انتشار تصویری از خوشه «ترزان 1» رقم خورده است. قدرت تصویربرداری تلسکوپ فضایی هابل در مقابل تجهیزات جیمز وب خودنمایی می‌کند.

صفحه 1 از 4