جدیدترین مطالب توییتر

شکایت از ایکس به دلیل همکاری با عربستان در نقض حقوق بشر صورت گرفته است. ظاهراً ایلان ماسک بازهم باید در دادگاه حاضر شده و پاسخگوی اشتباهاتش باشد.

صفحه 1 از 30