جدیدترین مطالب جدول فروش فیلم های در حال اکران

پرفروش ترین فیلم های هفته چهاردهم سال 2021 آمریکا کدامند؟ واکسن کووید-19 کمی تا قسمتی سینما‌ها را در بسیاری از کشورها باز کرده است. در ادامه جدول فروش فیلم های در حال اکران آمریکا را با هم مرور خواهیم کرد.

صفحه 1 از 3