جدیدترین مطالب رفتار هوش مصنوعی

احتمالا از آخرین باری که آتاری بازی کرده اید زمان زیادی می گذرد. مهم نیست که چقدر حرفه ای بازی کنید، احتمالا باز هم نمی توانید برنامه ی هوش مصنوعی Google DeepMind را شکست دهید. شاید به نظر برسد که برنامه ای با توانایی در بازی کامپیوتری فقط جنبه ی سرگرمی دارد، اما با این…