جدیدترین اخبار و مقالات ساخت مدال های المپیک 2020 توکیو

جالب است، اگر بدانید مدال‌هایی که در المپیک 2020 توکیو به ورزشکاران داده می‌شود، زمانی گوشی هوشمند بوده اند. این مدال‌ها قرار است که از گوشی های هوشمند بازیافتی تولید شوند. ایده بازیافت گوشی های هوشمند و تبدیل آنها به مدال، برای اولین بار در تابستان گذشته برای مقابله با هدر رفت زباله‌های الکترونیکی مطرح شد. Kohei…

ساخت مدال های المپیک 2020 توکیو از بازیافت گوشی های هوشمند دور ریخته شده می تواند خبر بسیار هیجان انگیزی باشد. مطمئنا انتشار این خبر، حداقل دستداران محیط زیست را که بسیار خوشحال خواهد کرد. المپیک 2016 ریو نیز با تمام مدال های پخش شده در آن به پایان رسید و کشورهای زیادی را خوشحال…