جدیدترین مطالب سازمان بهداشت جهانی

آزمایش واکسن ابولا تاثیر 100 درصدی را در طول آزمایش های کلینیکی در گینه به اثبات رساند. البته نتایج آزمایش این واکسن هنوز از سوی مقامات مربوطه مورد تایید قرار نگرفته است؛ اما اتحادیه جهانی واکسیناسیون (GAVI) متعهد شده بودجه 5 میلیون دلاری برای تولید 300 هزار دوز از این واکسن را در اختیار محققان…

بحران ویروس زیکا و شیوع بی سابقه ی آن در کشور برزیل باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی شد. مرکز کنترل بیماری ها CDC از خانم های باردار خواسته است که به کشور هایی که مشکوک به انتشار ویروس زیکا هستند، مسافرت نکنند. متاسفانه درمان نارسایی های ناشی از ویروس زیکا هنوز کشف نشده است. ویروس…