مدیر اجرایی و موسس فیس بوک، مارک زوکربرگ، در طی یک جلسه پرسش و پاسخی که روز سه شنبه به میزبانیش را عهده دار بود، برخی از ایده هایش درباره فیس بوک را فاش کرد. حتی اگر این ایده ها کمی فراتر از ذهن نیز باشد، اما کسانی که در آنجا حضور داشتند، از مردمان…