جدیدترین مطالب موسیقی

جوایز گرمی (Grammy Awards) را می‌توان در رده‌ای همسنگ با جوایز اسکار در موسیقی قرار داد. در این نوشته ضمن معرفی لیست کامل نامزدهای گرمی 2021 در بخش‌ها و سبک‌های مختلف، به مرور برندگان احتمالی دوره 63 این جایزه بسیار معتبر خواهیم پرداخت.

صفحه 1 از 5