جدیدترین مطالب ویروس آنفولانزا

تا به امروز، زیست شناسان به طور معمول برای مطالعه پیشرفت یک ویروس،متوسل به روش های مشاهده غیر مستقیمی مانند مطالعه آنتی بادی بوده اند، اما ردیابی خود ویروس همیشه کار دشواری بوده است. حال محققان می گویند، روشی برای پیگیری پیشرفت ویروس (به عنوان مثال،  ویروس آنفولانزا) در زمان واقعی (بلادرنگ) یافته اند. این…