;
coinex

شرکتِ پرداختِ مایکروسافت می تواند برنامه آتی برای پرداخت های موبایلی باشد

بعد از اینکه گوگل Softcard را به دست آورد، کاربران ویندوز فون هنگامی که می خواستند از طریق NFC صورت حساب های خود را پرداخت کنند بدون راه چاره ماندند. یک جایگزین جدید توسط مایکروسافت نشان می دهد که سیستم پرداخت موبایلی جدید در راه بوده و به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.بعد از اینکه گوگل Softcard را به دست آورد، کاربران ویندوز فون هنگامی که می خواستند از طریق NFC صورت حساب های خود را پرداخت کنند بدون راه چاره ماندند. یک جایگزین جدید توسط مایکروسافت نشان می دهد که سیستم پرداخت موبایلی جدید در راه بوده و به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

بر طبق Faisal Khan که یک مشاورِ مالی/بانکی است، مایکروسافت بر آن شده است تا یک شرکتِ پرداخت موبایلی به اسمِ Microsoft Payment inc. بر پا کند، مایکروسافت همچنین در شبکه انتظاماتی جرائم مالی (FinCEN) ثبت نام کرده است. اگرچه این اقدام ممکن است منجر به نوع جدیدی از سیستم پرداختی برای ویندوز فون در آینده گردد، اما همچنین می تواند به این دلیل باشد که مایکروسافت برای خود یک کرسی داشته باشد.

در حالی که به لطفِ اپل پِی (Apple Pay)، پرداختِ موبایلی کمی معروف تر شده است، اما هنوز هم یک روش پرداختیِ خیلی مورد استفاده ای نیست. اگرچه کیف پول گوگل یا همان گوگل وَلت (Google Wallet) برای مدتی در دسترس بود، اما با این حال نتوانست کشش و تمایل زیادی را به خود جذب کند. گوگل و اپل در تقابلِ با Looppay سامسونگ با یک وضعِ رقابتیِ جدید وارد شده اند؛ سامسونگ به تازگی Looppay را به دست آورده است که در حال حاضر حدوداً در 90 درصدر از خرده فورشی های مورد قبول می باشد.

طبیعتاً مایکروسافت باید از اهمیتِ این پدیده در حال ظهر و آینده پرداخت موبایلی آگاه شده باشد، اما آیا این جایگزین ها جریان را به سمتِ یک سیستمِ پرداختِ موبایلی جدید در آینده هدایت خواهد کرد؟ گفتنِ این موضوع در حال حاضر سخت می باشد، اما به نظر می رسد که مایکروسافت در حال آماده سازی برای ورودی آرام به دنیای پرداخت ها می باشد.

.

منبع: neowin


عصر تکنولوژی، Techera

 

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر