جدیدترین اخبار و مقالات اخبار آمازون

فرماندار ایالت آمازوناس برزیل از جف بزوس که یکی از ثروتمند‌ترین افراد جهان است درخواست کرده تا برای استفاده از نام جنگل‌های بارانی آمازون حق امتیاز بپردازد.

صفحه 1 از 4