;

جدیدترین اخبار و مقالات تولید محتوا

سرانجام پرداخت درآمدها به تولیدکنندگان محتوا در شبکه اجتماعی ایکس شروع شده که براساس آن پست‌های کاربران طی 3 ماه باید 5 میلیون تعامل داشته باشند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ضمن اشاره به تولید محتوا در فضای مجازی توسط مردم، از طراحی پلتفرم‌های بومی بر اساس ارزش‌های اسلامی برای تولید محتوا خبر داد.

داران! داران! ران! شیپور به صدا در آمد! گوش فرا دهید، این صدایی از گور برخاسته است! ای محتوانویسان، ای‌کسانی که خود را نویسنده، نگارنده و شاید هیچی بدانید! با شما هستم! با خودم هستم! با همه‌مان هستم! تا کِی قرار است کارمان از خودمان بیگانه باشد؟

صفحه 1 از 4