;

جدیدترین اخبار و مقالات زندگی در مریخ

سفر به مریخ همواره یکی از آرزو‌های انسان‌ها بوده که غیرممکن به‌نظر می‌رسیده است. اما اکنون دانشمندان با ساخت یک زیستگاه حبابی برای سکونت در مریخ می‌خواهند آن را محقق کنند‌.

صفحه 1 از 2