جدیدترین مطالب زندگی در مریخ

چقدر با بیوگرافی یاسمین مقبلی آشنا هستید؟ یاسمین مقبلی یک قهرمان ایرانی نیست؛ باید او را یک قهرمان جهانی بدانیم. در ادامه بیشتر با بیوگرافی یاسمین مقبلی ، تحصیلات و دستاوردهای او آشنا خواهیم شد.

گویا زندگی در مریخ تنها یک رویا نبوده و شاید در سال های آتی به مرحله اجرا درآید! شش دانشمند وارد زیستگاه گنبدی شکلی در هاوایی شدند تا هشت ماه را در انزوای مطلق به سر ببرند. این دانشمندان در این ماموریت قرار است، زندگی در سیاره سرخ را شبیه سازی کنند. پروژه‌ ی آنالوگ و…

اگر شما تا یک ماه پیش در مورد وجود آب در مریخ سوال می پرسیدید، به احتمال زیاد به شما گفته می شد که شواهد نشانگر وجود آب، در گذشته، موجود بوده ولی احتمالا از بین رفته است. حال سوال اینجاست که چگونه این چیزها می تواند تغییر کند؟ ابتدا در یک اطلاعیه بزرگ، اعلام…