جدیدترین مطالب ضریب نفوذ اینترنت

اتحادیه بین المللی ارتباطات دوربرد (ITU)  گزارشی جدید از وضعیت اینترنت در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده است که طبق این گزارش کشور جمهوری اسلامی ایران با 34 میلیون نفر کاربر متصل به اینترنت در رتبه 103 جهانی قرار دارد. در ادامه با تکرا همراه باشید تا نگاهی به گزارش منتشر شده از وضعیت شبکه…