جدیدترین اخبار و مقالات هاتگرام

تکلیف نسخه های فارسی تلگرام با نزدیک شدن به آذرماه باید مشخص شود. پیش از این گفته شده بود که هاتگرام و تلگرام طلایی فقط تا پایان آذر مهلت بومی شدن دارند.

بعد از صدور دستور فیلتر تلگرام ، دسترسی به این پیام رسان در کشور هنوز هم ادامه دارد؛ البته با فیلترشکن‌های ایرانی یعنی همان هاتگرام و تلگرام طلایی!

صفحه 1 از 3