جدیدترین مطالب یوفو

چندی پیش پیش خبری منتشر کردیم بر این اساس که، «ناسا تیمی تحقیقاتی برای مطالعه یوفاها پای‌ریزی کرده است.» اما حالا خبری از انکار یوفوها توسط آمریکا در رسانه‌ها به دست رسیده است.

صفحه 1 از 2