جدیدترین اخبار و مقالات اخبار کسب و کار

رئیس نصر تهران خبر از احتمال شکست 70 درصدی شرکت های مهاجر به تهران داد که این موضوع اهمیت تزریق امکانات به شهرهای دیگر را دوچندان می‌کند.

بالاخره روند صدور جواز کسب نیز مانند بسیاری از خدمات دیگر زین‌پس به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. ضمناً متقاضی در مدت زمان بسیار کوتاهی می‌تواند جواز خود را دریافت نماید.

صفحه 1 از 36