جدیدترین مطالب استوری اینستاگرام

ویژگی اشتراک استوری اینستاگرام تنها برای لیست دوستان فراهم شد. با این ویژگی جدید شما می‌توانید استوری های اینستاگرام خود را تنها برای دوستان نزدیک خود (Close Friends List) به اشتراک بگذارید.

  اینستاگرام هر چند مدت یک بار، قابلیت جدیدی به اپلیکیشن خود اضافه می کند و این بار در حال کار بر روی قابلیت Stop Motion است که قرار است به بخش استوری اضافه شود. برای بررسی بیشتر این موضوع در ادامه با تکراتو همراه باشید.

ویژگی سوپرزوم اینستاگرام به استوری شما حالت دراماتیک اضافه می‌کند. جایگزین جدیدی برای ویژگی بومرنگ اینستاگرام طراحی شده که حتما کنجکاوی شما برای امتحان کردن آن را تحریک خواهد کرد.

صفحه 1 از 3