جدیدترین مطالب اپل واچ

رئیس جمهور آمریکا هم از حکم کمیسیون ITC در خصوص نقض حق اختراع توسط اپل حمایت کرد و به نظر ممنوعیت واردات اپل واچ به آمریکا در آستانه رسمی شدن است!

صفحه 1 از 19