جدیدترین اخبار و مقالات زمین

دولت به برخی افراد به داشتن شرایط خاص زمین اهدا می‌کند. متقاضیان زمین رایگان باید در سامانه در نظر گرفته شده برای دریافت این زمین ثبت‌نام کنند. در ادامه مطلب با تکراتو همراه باشید.

یکی از نظریات برجسته اخترشناسی، گسترش جهان است که توسط پژوهش‌های متعدد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. اخیراً، یک تحقیق جدید به این نتیجه رسیده است جهان ما در حال بلعیدن جهان های دیگر است.

امروز صبح ماهواره ثریا که حمل آن بر عهده ماهواره‌بر قائم بود موفق شد به 750 کیلیومتری زمین برسد. این پرتاب موفقیت آمیز رکورد جدیدی را در ارتفاع پرتاب ماهواره ایران به ثبت رساند.

صفحه 1 از 3