جدیدترین مطالب سنسور

در حال حاضر، اگر شما بخواهید به بررسی منابع آبی برای وجود باکتری سمی بپردازید، مجبورید یک نمونه آب را طی چند روز از طریق کشت میکروب در آزمایشگاه وارسی کنید. درضمن غیر ممکن است که بتوان با صراحت گفت که آن منبع آب برای استفاده بی خطر است. گروهی از دانش آموزان دانشگاه فنی…

مسلما منتظر ماندن در صف طولانی برای کافی شاپ یا باشگاه و یا هر مکان دیگری برای هرکسی ناخوشایند است و در این مواقع نه تنها اعصاب شما را به هم می ریزد بلکه حتی روی قیمت بعضی چیزها هم اثر می گذارد. اگر بتوان از شلوغی هر مکان در هر لحظه، بدون متوسل شدن…

صفحه 2 از 2