;

جدیدترین اخبار و مقالات پروژه گوگل

کنترل ساعت هوشمند با بکار گیری تکنولوژی رادار پروژه ی سولی ، بدون دخالت دست، امکان پذیر خواهد شد. گوگل نسخه ی پیش نمایشی از ساعت هوشمندی که در آن از تکنولوژی رادار پروژه سولی استفاده شده و در نتیجه بدون دخالت دست قابل کنترل است را ایجاد کرده است. کنفرانس I/O امسال گوگل نیز برگزار شد و…

به واسطه ی پروژه سولی گوگل ، این امکان برای کاربران مهیا می شود که دستگاه های الکترونیکی را با اشاره دست خود، بدون لمس واقعی دستگاه، کنترل کنند. با توجه به شواهد موجود، گوگل کماکان در حال کار بر روی این تکنولوژی است. پروژه سولی گوگل یکی از برجسته ترین مواردی بود که گوگل…