جدیدترین مطالب پیام رسان ایرانی

مقایسه پیام رسان بله و آی‌گپ می‌تواند مقایسه جذابی باشد. این دو پیام رسان ایرانی نام‌شان در میان همهمه‌های چند وقت کمتر شنیده می‌شود. تکراتو در این نوشته نگاهی به این دو پیام‌رسان بومی انداخته است تا ببینیم که کدام اپلیکیشن ویژگی‌های بهتری دارد.

صفحه 1 از 2