جدیدترین مطالب پیام رسان بله

تعداد کاربران پیام‌رسان بله در هفته گذشته از مرز 2 میلیون نفر گذشت. پیام‌رسان بله یک پیام‌رسان اجتماعی مالی است که توسط بانک مرکزی و در راستای بهبود شرایط کسب و کارها پشتیبانی می‌شود.

مقایسه پیام رسان بله و آی‌گپ می‌تواند مقایسه جذابی باشد. این دو پیام رسان ایرانی نام‌شان در میان همهمه‌های چند وقت کمتر شنیده می‌شود. تکراتو در این نوشته نگاهی به این دو پیام‌رسان بومی انداخته است تا ببینیم که کدام اپلیکیشن ویژگی‌های بهتری دارد.

پیام رسان بله ، یکی از پیام رسان‌های مالی ایرانی با پشتیبانی بانک ملی است که در ادامه به معرفی، مرور امکانات و قابلیت‌ها و همچنین بررسی نقاط ضعف و قوت و نقایص آن خواهیم پرداخت.