coinex
otetmarket
راهنمای خرید تکراتو

آیا بیگانگان مریخ را تسخیر کرده اند ؟

یک شئ عجیب و غریب دیگر در سطح مریخ رویت شد و نظریه پردازان توطئه (conspiracy theorists) اعتقاد دارند که این نشان دهنده شواهدی از حضور بیگانگان در مریخ است.

یک شئ عجیب و غریب دیگر در سطح مریخ رویت شد و نظریه پردازان توطئه (conspiracy theorists) اعتقاد دارند که این نشان دهنده شواهدی از حضور بیگانگان در مریخ است.

شکارچیان یوفو (UFO) یک ساختار گنبدی شکل را از عکس هایی که از مریخ نورد آپورچونیتی (Opportunity) مخابره شده است را بهانه این ادعا می دانند. آنها بر این باورند که سازه هایی مصنوعی در گذشته، در برخی از نقاط مریخ برای اینکه بتوانند آب را بر روی سطح این سیاره سرخ جاری کنند، توسط بیگانگان ساخته شده است.

آنها می گویند وجود گنبد بر روی مریخ نشان می دهد که کسی یا چیزی آنها را در گذشته ساخته است.

آنها می گویند وجود گنبد بر روی مریخ نشان می دهد که کسی یا چیزی آنها را در گذشته ساخته است.

آیا این امکان وجود دارد که ما در حال نگاه کردن به بخشی از سازه ساخته شده توسط ساکنان باستانی مریخ باشیم؟

چه می شود اگر ما شواهدی را پیدا کنیم که اثبات کند در گذشته های دورِ این سیاره سرخ، تمدن بزرگی توسط موجوداتی بیگانه درست به مانند تمدن انسان ها بر روی زمین در آن وجود داشته است؟

بسیاری از نظریه پردازان توطئه بر این باورند که ناسا و دیگر سازمان های فضایی از آثار بیگانگان آگاه هستند و عمدا سکوت می کنند.

بسیاری از نظریه پردازان توطئه بر این باورند که ناسا و دیگر سازمان های فضایی از آثار بیگانگان آگاه هستند و عمدا سکوت می کنند.

اوایل امسال نیز یک فرم هرمی شکل در یکی از عکس های ارسالی از مریخ دیده شد که شباهت قابل توجهی به اهرام ساخته شده توسط مصریان باستان داشت. احتمالا این هرم در حد و اندازه های یک ماشین باشد و اکثر مردم بر این باورند که این، چیزی بیش از شکل تصادفی یک سنگ است. شبکه ParanormalCrucible در یوتیوب پا را از این هم فراتر نهاده و اصرار دارد که این شکل، کاملا طراحی شده است و معتقد است که “این یک طراحی هوشمندانه است و قطعا بازی نور و سایه نمی باشد.”

برخی نظریه های عجیب و غریب احتمال می دهند که این راس هرمی باشد که بیشتر آن در زیر خاک مدفون شده است. اینکه کدام نظریه درست می باشد هنوز به طور کامل مشخص نشده است و هر کدام از این نظریه ها هواداران پر و پا قرص خود را دارد.

اوایل امسال نیز یک فرم هرمی شکل در یکی از عکس های ارسالی از مریخ دیده شد که شباهت قابل توجهی به اهرام ساخته شده توسط مصریان باستان داشت. احتمالا این هرم در حد و اندازه های یک ماشین باشد و اکثر مردم بر این باورند که این، چیزی بیش از شکل تصادفی یک سنگ است. شبکه ParanormalCrucible در یوتیوب پا را از این هم فراتر نهاده و اصرار دارد که این شکل، کاملا طراحی شده است و معتقد است که "این یک طراحی هوشمندانه است و قطعا بازی نور و سایه نمی باشد."

حال شما چه فکر می کنید؟ آیا بیگانگان در مریخ تمدنی بزرگ و کهن داشته اند و یا این ها تنها زاییده فکر بشریت است؟

.

.

منبع: mirror


عصر تکنولوژی، تکرا

راهنمای خرید تکراتو
ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر (1 نظر)

    موافقم هیچ چیزی در این دنیا غیر ممکن نیست و میتونه باشه دلیل و برهان خود زاییده ی علت ها هستند و باید صبر داشت که همه چیز رو فهمید درک کرد

    پاسخ