جدیدترین مطالب اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

نشست مطبوعاتی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی امروز برگزار شد. در این نشست پیامدهای لایحه‌ی مسدودسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بررسی شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از ابتدا از مخالفان جدی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بود اما با این وجود دیروز نخستین دوره انتخابات این هیات مدیره برگزار شد و اعضای هیات مدیره این اتحادیه نیز مشخص شدند. به گفته یک مقام مسئول در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در واکنش به انتخابات هیات مدیره…