جدیدترین مطالب صنعت خودروسازی

یکی از بزرگترین خودروسازان جهان در طول سال جدید میلادی مطابق با آمار منتشر شده، ایران بوده است. این خبر به صنعت خودروسازی در ایران کمک‌ شایانی خواهد کرد.

انتقاد پلیس راهور از کیفیت خودروهای داخلی چیز جدیدی نیست و پیش از این هم رخ داده است. اینبار اما این انتقاد حالت نوعی تمسخر به خود گرفته است!

صفحه 1 از 2