جدیدترین مطالب صنعت خودروسازی

آینده صنعت خودرو در دنیا با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این صنعت در کشور ما متفاوت است. آینده این صنعت در دنیا عجیب‌تر و شگفت انگیزتر به‌نظر می‌رسد زیرا قرار است اینترنت اشیا تحولی در تولید خودروها ایجاد کند!

صفحه 1 از 2