جدیدترین مطالب نقد آثار سینمایی

گشت و گذار در زمانِ غیرخطی و سفر درونش موضوعی است که سالها مورد تحقیق عُلما و پرداخت هنرمندان قرار گرفته است. در این نوشتار بهترین فیلم های سفر در زمان سینما را به همراه تحلیل و دانلودشان به شما عرضه خواهیم کرد.

کشتی‌ای لوکس بر روی رود نیل، در جوار فرعون‌های بزرگ مکانی جذابی برای خوش‌گذرانی است. به شرطی که در کشتی قتلی صورت نگیرد. بررسی فیلم مرگ بر روی نیل به آخرین اثر آرتیستِ جذاب سینما یعنی کنت برانا می‌پردازد.

صفحه 1 از 8