بزرگترین و پیشرفته ترین ناوشکن آمریکایی برای اولین بار به دریا افتاد. ناو USS Zumwalt از کارخانه کشتی سازی Bath Iron Works، هشت سال پس از شروع به ساخت آن، برای اولین آزمایش جدی خود به دریا های آزاد راه یافت. Zumwalt با ساختار شیب دار و زاویه های تیز، اولین مدل از سه کشتی…