coinex
OMPFinex

باتری های لیتیوم ایر پنچ برابر باتری های فعلی تولید انرژی می کنند

باتری های لیتیوم ایر پنچ برابر باتری های موجود انرژی دارند.

باتری های لیتیوم ایر پنچ برابر باتری های موجود انرژی دارند.

باتری جدیدی به نام باتری لیتیوم ایر یا لیتیوم اکسیژن ساخته شده است که می تواند 5 برابر باتری های موجود انرژی تولید کند. اما در ابتدا باید تعدادی از چالش های آن بر طرف شود، یکی از این چالش ها این است که به صورت ناخواسته، پراکسید لیتیوم در الکترود ایجاد می کند که مانع از عملکرد این نوع باتری می شود. دانشمندان در حال حاضر با باتری های لیتیوم ایر ممکن است از این امر جلوگیری کرده و پنج برابر چگالی انرژی باتری های موجود، انرژی ایجاد کنند.

باتری های لیتیوم ایر می توانند با دور کردن اکسیدکننده داخلی و به جای آن، داخل کشیدن اکسیژن از هوا برای انرژی واکنش شیمیایی خود، چگالی انرژی را نسبت به باتری های لیتیوم یون فعلی،  چند برابر کنند.

یک محصول جانبی نامطلوب این واکنش شیمیایی تشکیل پراکسید لیتیوم است که مانع از سطح هادی الکترود می شود. همانطور که دانشمندان در دانشگاه کمبریج در اواخر سال گذشته نشان داده اند، یکی از راه های بالقوه برای غلبه بر این مشکل، تغییر الکترود و آرایش مواد شیمیایی از الکترولیت است، به طوری که هیدروکسید لیتیم به جای آن تولید شود.

اما صرفا با تمرکز بر روی الکترود، یک تیم در آزمایشگاه ملی آرگون بر روی این موضوع کار کرده است که چگونه چنین باتری می تواند در هنگام تخلیه، لیتیوم سوپراکسید به جای لیتیوم پراکسید تولید کند. این گزارش می گوید که لیتیوم سوپر اکسید به آسانی شکسته و برای بهره وری بالاتر و فراهم کردن یک چرخه زندگی بهتر به لیتیوم و اکسیژن تجزیه می شود. همچنین می تواند “سیستم بسته” باتری های لیتیوم ایر را که به مصرف اکسیژن اضافی از محیط زیست نیاز ندارند، توانا ساخته و آنها را امن تر و کارآمد تر کند.

امین خلیل، یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی می گوید: “پایداری فاز سوپراکسید می تواند یک سیستم بسته جدید باتری بر اساس سوپراکسید لیتیوم توسعه دهد که دارای پتانسیلی است که می تواند پنج برابر انرژی لیتیوم یون انرژی تولید کند”

تشکیل لیتیوم سوپراکسید به فاصله نانوذرات ایریدیوم در الکترود بستگی دارد. در حالی که سوپر اکسید لیتیوم به دلیل بی ثباتی ترمودینامیکی آن به طور سنتی سخت تر سنتز می شود، محققان می گویند اتم ایریدیوم یک روش خوب برای رشد رو به جلوی آن است.

لری کرتیس، یک محقق باتری در آرگون می گوید: “این کشف واقعا یک مسیر برای توسعه ی بالقوه ی یک نوع جدیدی از باتری باز می کند. اگر چه تحقیقات بسیار بیشتری مورد نیاز است، چرخه زندگی این باتری چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.”

.

.

منبع: gizmag


عصر تکنولوژی، تکرا

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |


ارسال نظر