;

جدیدترین اخبار و مقالات آمازون

فرماندار ایالت آمازوناس برزیل از جف بزوس که یکی از ثروتمند‌ترین افراد جهان است درخواست کرده تا برای استفاده از نام جنگل‌های بارانی آمازون حق امتیاز بپردازد.

صفحه 1 از 10