جدیدترین مطالب تلگرام طلایی

فیلترینگ تلگرام طلایی و هاتگرام در دستور کار قرار گرفت. این دو نسخه غیررسمی تلگرام می‌بایست تا 15 شهریور در ردای یک پیام‌رسان بومی ظاهر شوند، در غیر این صورت فیلتر خواهند شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی از اولتیماتوم برای فیلتر شدن تلگرام طلایی و هاتگرام خبر داد.

پایان عمر رقیب پیام رسان های داخلی یعنی هاتگرام و تلگرام طلایی نزدیک است. وجود این دو برنامه سنگین‌ترین ضربه را به پیام رسان‌های داخلی وارد کرده است.

دیلیت اکانت تلگرام طلایی یکی از بحث‌های داغ این روزهاست. بسیاری معتقدند باید این اپلیکیشن را بدلیل عدم رعایت حریم خصوصی و سایر مسائل پاک کرد، اما برخی هم به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند.

صفحه 2 از 4