جدیدترین مطالب سیاره فراخورشیدی

کشف یک سیگنال عجیب از یک جهان بیگانه خبر از اولین میدان مغناطیسی در سیاره‌های فراخورشیدی می‌دهد که اهمیت فراوانی برای وجود حیات در آن جهان دارد.

کشف دی اکسید کربن در یک سیاره فراخورشیدی برای اولین بار توسط تلسکوپ جیمز وب صورت گرفته است. این سیاره در جو خود مقدار زیادی گاز دی اکسید کربن دارد.

صفحه 1 از 2