جدیدترین مطالب سیاره فراخورشیدی

یک سیاره و ستاره فراخورشیدی با اسامی ایرانی نام‌گذاری خواهند شد. اتحادیه بین المللی نجوم انتخاب نام یک سیاره فراخورشیدی و ستاره آن را به ایران واگذار کرده است. به گفته سازمان فضایی ایران، این سیاره که در حال حاضر با نام HD 175541 b شناخته می‌شود، به زودی یک اسم ایرانی خواهد داشت.

فراخورشیدکشف دو سیاره فراخورشیدی جدید توسط تلسکوپ فضایی تس صورت گرفته است. این تلسکوپ آوریل سال جاری از کمپ کیپ کارناوال نیروهای هوایی ایالات متحده پرتاب شد. این دو سیاره جدید کشف شده توسط تس شبه‌زمین و سنگی هستند.

از تصاویر نجومی یکسان و تکراری خسته شده‌اید؟! تا به حال شده به آسمان نگاه کنید و بگویید:  وای خسته شده‌ام از این آبی تکراری؟” آیا از سفر کردن به نقاط مختلف زمین خسته شده‌اید؟ به دنبال تجربه‌ی سفر به جایی فراتر از سیاره خاکی خود می‌گردید؟ جایی شبیه به یک سیاره فراخورشیدی.

یک اتمسفر ممکن است به مدت میلیاردها سال سیاره‌ای فراخورشیدی را احاطه کرده باشد و احتمال جریان یافتن آب مایع و حتی احتمال سکونت پذیری را فراهم کند. اکنون سیاره فراخورشیدی شبیه زمینی که در صورت فلکی دلو واقع شده، پس از اینکه دانشمندان دریافتند، ممکن است دارای اتمسفری با چنین ویژگی‌ها باشد، به اولویتی…

به گفته دانشمندان ژاپنی، ممکن است، در نهایت معمای حلقه های زحل – از معروف ترین ویژگی های منظومه شمسی – حل شود. از آنجایی که حلقه های زحل برای نخستین بار در قرن هفدهم کشف شدند، مطالعه ویژگی های این سیاره به مرور از تلسکوپ های مستقر در زمین به کاوشگرهای فضایی همچون ویجر…