جدیدترین مطالب اخبار علمی

تعریف کیلوگرم دگرگون خواهد شد. چیزی بیش از یک قرن است که اندازه گیری وزن ۱ کیلوگرم بدون تغییر باقی مانده است، اما به نظر می‌رسد که این واحد سنجش وزن تعریف جدیدی را می‌پذیرد. 

صفحه 1 از 47