;

جدیدترین اخبار و مقالات اطلاعات شخصی کاربر

شرکت هایی که سیستم هایشان به بدافزار آلوده شود و افشای اطلاعات کاربران را به دنبال داشته باشد، باید در قبال آن ۴ درصد از درآمد سالانه خود را جریمه پرداخت کنند.

صفحه 1 از 2