جدیدترین اخبار و مقالات باتری

تبدیل تپه و کوه به باتری جدیدترین طرح دانشمندان در زمینه ذخیره انرژی بوده که به نظر ایده‌ای نشدنی است. این دانشمندان از یک فناوری جالب بدین‌منظور استفاده خواهند کرد.

به دنبال افزایش تقاضا برای باتری‌ها در سراسر جهان، برگ برنده‌ای برای اندونزی جهت راه‌اندازی کارتل بین‌المللی مواد اولیه در این صنعت به وجود آمده است.

الزامی کردن باتری قابل تعویض در گوشی‌های هوشمند یکی دیگر از طرح‌های اتحادیه اروپا مبنی‌بر نظارت مستقیم کاربران بر گوشی هوشمند خود است.

صفحه 1 از 9