جدیدترین مطالب تسلا

ایلان ماسک از تسلا و نورالینک شرکت‌های تحت مالکیت خودش خواست تا اعضای قابل استفاده برای افراد قطع عضو بسازند. این می‌تواند آغاز ساخت نخستین سایبورگ‌های جهان توسط ایلان ماسک باشد.

صفحه 1 از 13