کن 2021 برای فارسی زبانان بسیار جالب توجه بود اما در ادامه این نوشتار با ما باشید تا ضمن مروری کلی از شرایط برگزاری کن امسال به برندگان جشنواره کن 2021 بپردازیم.