جدیدترین مطالب ویروس کرونا

تکراتو در این مطلب به بررسی و معرفی بازیگرانی که به دلیل کرونا درگذشتند پرداخته است. شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شد تعداد زیادی از مردم و همچنین بازیگران و هنرمندان مطرح کشور جان خود را از دست دهند.

یوتیوب جهت مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست درباره ویروس کرونا در پست وبلاگی، از حذف یک میلیون ویدیو یوتیوب خبر داد که به انتشار اخبار و اطلاعات نادرست می پرداختند.

صفحه 1 از 26