جدیدترین مطالب ویروس کرونا

یوتیوب جهت مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست درباره ویروس کرونا در پست وبلاگی، از حذف یک میلیون ویدیو یوتیوب خبر داد که به انتشار اخبار و اطلاعات نادرست می پرداختند.

صفحه 1 از 26