جدیدترین مطالب فایرفاکس

بازیابی تنظیمات پیش فرض فایرفاکس می تواند مشکلاتی را که در این مرورگر با آن مواجه می شویم، رفع کند. از طرفی به راحتی می توان به گزینه ی بازیابی تنظیمات پیش فرض فایرفاکس دست یافت. از آنجا که راه اندازی مجدد یک کامپیوتر، بسیاری از مسائل و مشکلات بوجود آمده ی سیستم را رفع می کند، بازگرداندن…

صفحه 1 از 3