جدیدترین مطالب گوگل پلی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از تشکیل کارگروهی با 13 عضو جهت بررسی موضوع فیلتر و رفع فیلترینگ گوگل پلی داده که وزارت ارتباطات هم یکی از اعضای این کارگروه است.

صفحه 1 از 6