جزر و مدهای زیر اقیانوسی می تواند منجر به ساخت سیستم های سونار بهتری شود

جزر و مدهای زیر سطح اقیانوسی زیادی وجود دارند، ولی ما هنوز درک زیادی از آن ها نداریم. پیش بینی جزر و مدهای داخلی که در اطراف فلات قاره تشکیل می شوند، به مراتب سخت تر از امواج اقیانوسی است.

 جزر و مدهای زیر سطح اقیانوسی زیادی وجود دارند، ولی ما هنوز درک زیادی از آن ها نداریم.  پیش بینی جزر و مدهای داخلی که در اطراف فلات قاره تشکیل می شوند، به مراتب سخت تر از امواج اقیانوسی است. حال، محققان MIT در این زمینه به موفقیتی دست یافته اند. آنها با دقت جزر و مدهای نهان اقیانوسی را شبیه سازی کرده اند. محققان از یک مدل هیدرودینامیکی با داده های مطالعه ای که امواج صوتی ساحلی را مورد بررسی قرار داده بود بهره بردند تا محیط یک اقیانوس را بازسازی کنند.

 این روش می تواند برای پیش بینی آب و هوا و همچنین کنترل میزان ماهیگیری مورد استفاده قرار گیرد. البته این روش می تواند منجر به پیشرفت های تکنولوژیکی فوق العاده ای شود.

جزر و مدهای داخلی ممکن است، برای توسعه سیستم های سونار پیشرفته تری مورد استفاده قرار گیرد که می توانند با شرایط زیر آب سازگار شوند. این شبیه سازی ها همچنین می تواند برای محافظت از سازه های دریایی مانند سکوهای نفتی و مزارع بادی در ساحل مفید باشد؛ چرا که سازندگان می توانند، در مقابل تهدیدهای غیر قابل پیش بینی مقاومت کنند. MIT برای اطمینان باید آزمایش های بیشتری در این مورد انجام دهد، صرف نظر از نتیجه، ما به زودی اطلاعات واضح تری از رویدادهای زیر اقیانوسی خواهیم داشت.

.

منبع: engadgetارسال نظر