انجام تبلیغات جذاب در توییتر از طریق ویژگی جدید آن!

انجام تبلیغات جذاب در توئیتر فراهم شد. توییتر برای این امر ویژگی جدیدی را ارائه کرده است. هدف از استفاده از این قابلیت جذب تبلیغات است.

بررشی ها نشان از اضافه شدن ویژگی جدیدی به شبکه اجتماعی توییتر می دهد. انجام تبلیغات جذاب از این طریق در تویتر فراهم شده است. با استفاده از این ویژگی ، تصاویر و ویدئوهای مرتبط با رویدادهای خبری در بخش توئیتر مومنتس قابل نمایش هستند.

انجام تبلیغات جذاب در توییتر با راهکاری جدید!

توئیتر قصد دارد ویژگی جدیدی به نام camera-first  ارائه کند. این ابزار تصاویر و ویدئوهای مربوط به رویدادهای مهم خبری را که براساس موقعیت مکانی در بخش  Twitter Moments  وجود دارند، نمایش می دهد. روز پیش توئیتر اعلام کرد که در حال افزودن یک ویژگی الگوریتمی مرتبط با اخبار در این شبکه اجتماعی است. اضافه کردن این ویژگی به منظور انجام تبلیغات جذاب و هدف رقابت با اسنپ چت انجام شده است.

اسنپ چت نیز با استفاده از ویژگی camera-first پست های کاربران در بخش Snap Map و با توجه به موقعیت مکانی یا یک رویداد خاص مشخص می کند. توییتر دلیل دیگر این امر را جذب تبلیغات بیشتر اعلام کرده است، زیرا با استفاده از ویژگی انجام تبلیغات جذاب ، برندهای مختلف قادرند تبلیغات خود را بین تصاویر و ویدئوها در بخش Moments قرار دهند.

.ارسال نظر