جدیدترین مطالب گوگل مپس

گوگل مپس مناطق خطرناک از نظر کرونا را هشدار میدهد. گوگل در حال کار بر روی لایه‌ی اضافی برای گوگل مپ است تا مناطق پرخطر از نظر کرونا را به مردم نشان دهد.

صفحه 1 از 3