جدیدترین مطالب گوگل مپس

با ارائه قابلیت نمای فراگیر گوگل مپس امکان مشاهده شهرها درست به مانند یک پهپاد فراهم شده است. این قابلیت همچنین امکانات فراوان دیگری نیز به همراه دارد.

گوگل مپس مناطق خطرناک از نظر کرونا را هشدار میدهد. گوگل در حال کار بر روی لایه‌ی اضافی برای گوگل مپ است تا مناطق پرخطر از نظر کرونا را به مردم نشان دهد.

صفحه 1 از 4