جدیدترین مطالب آپدیت تلگرام

آپدیت جدید تلگرام اسفند 1401 با شماری قابلیت‌های کاربردی مانند حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نمایش زمان خوانده‌شدن پیام‌ها توسط دیگران منتشر شد.

صفحه 1 از 4