جدیدترین مطالب آپدیت تلگرام

تلگرام در جدیدترین اخبار خود اعلام کرده است که به زودی برای جلوگیری از تبلیغات آزاردهنده، قابلیت غیرفعال کردن تبلیغات تلگرام با خرید اشتراک را فعال می کند.

صفحه 1 از 3