جدیدترین مطالب سرعت اینترنت

وزیر ارتباطات بیان داشت که اختلال و کاهش کیفیت اینترنت در ساعات پایانی شب ادامه دارد. او می‌گوید که این وضعیت به‌دلیل ارتقا شبکه است.

وزیر ارتباطات بازهم با یک جمله عجیب خبرساز شد. وی گفت، رفع مشکل کندی اینترنت به سال‌ها زمان نیاز دارد. بدین‌وسیله به نظر می‌رسد از نظر زارع‌پور باید با اینترنت پرسرعت عاری از هرگونه محدودیت و اختلال خداحافظی کنیم.

کاربران سامانه فارس من وابسته به خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در این سامانه خواهان پیگیری و بهبود وضعیت پراختلال اینترنت در کشور شده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گزارش انجمن تجارت الکترونیک درباره جایگاه دوم ایران در اختلالات و قطعی اینترنت آن را بی‌انصافی دانست.

صفحه 1 از 7