جدیدترین مطالب فیلترینگ

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ضمن اینکه فیلترینگ را در بسیاری از موارد فاقد مبنای شرعی و فرهنگی دانست، آن را علت خشم عمومی از حاکمیت قلمداد کرد.

اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا تحریم‌های جدید بین‌المللی علیه شورای عالی فضای مجازی، ابر آروان،‌ دوران و یافتار پژوهان و چند شرکت ایرانی وضع کردند.

وضعیت اینترنت کشور این روزها خنده‌بازاری است بی‌پایان! کار به آنجا رسیده که جهت حفظ آبروی کشور، خبر تخصیص سیمکارت بدون فیلتر به بازیکنان النصر رسما توسط مدیرعامل پرسپولیس در برنامه زنده تایید شده است.

صفحه 1 از 72