جدیدترین مطالب فیس بوک

کنترل فیسبوک بر عملکردهای اساسی گوشی کاربران جنجالی شد. غول ارتباطی جهان با انجام آزمایش‌های متعدد برروی گوشی کاربرانش اثر منفی گذاشته است.

عدم تعهد اینستاگرام و واتساپ علت اصلی تداوم فیلترینگ آنهاست. طبق این گفته وزیر کشور، متا باید شرایط را ایران برای فعالیت در کشور را بپذیرد.

صفحه 1 از 56